Silicon

Sillicon PS-800CN

Sillicon PS-800CN

2,370,000đ
Sillicon PS-800CN
2,370,000đ
Sillicon PS-5700C

Sillicon PS-5700C

34,160,000đ
Sillicon PS-5700C
34,160,000đ
Sillicon PS-5300C

Sillicon PS-5300C

17,270,000đ
Sillicon PS-5300C
17,270,000đ
Sillicon PS-6800C

Sillicon PS-6800C

7,090,000đ
Sillicon PS-6800C
7,090,000đ
Sillicon PS-5000C

Sillicon PS-5000C

Vui lòng liên hệ
Sillicon PS-5000C
Vui lòng liên hệ
Sillicon PS-2500C

Sillicon PS-2500C

Vui lòng liên hệ
Sillicon PS-2500C
Vui lòng liên hệ
Sillicon PS-4000C

Sillicon PS-4000C

Vui lòng liên hệ
Sillicon PS-4000C
Vui lòng liên hệ
Silicon PS-1000C

Silicon PS-1000C

Vui lòng liên hệ
Silicon PS-1000C
Vui lòng liên hệ
Sillicon PS-4500C

Sillicon PS-4500C

Vui lòng liên hệ
Sillicon PS-4500C
Vui lòng liên hệ
Sillicon PS-3500C

Sillicon PS-3500C

Vui lòng liên hệ
Sillicon PS-3500C
Vui lòng liên hệ
Sillicon PS-990C

Sillicon PS-990C

5,170,000đ
Sillicon PS-990C
5,170,000đ
Sillicon PS-650C

Sillicon PS-650C

4,070,000đ
Sillicon PS-650C
4,070,000đ

EBA

Máy hủy giấy EBA - 2331 S

Máy hủy giấy EBA - 2331 S

34,950,000đ
Máy hủy giấy EBA - 2331 S
34,950,000đ
Máy hủy giấy EBA-2127S

Máy hủy giấy EBA-2127S

22,750,000đ
Máy hủy giấy EBA-2127S
22,750,000đ
Máy hủy giấy EBA- 1120S

Máy hủy giấy EBA- 1120S

4,570,000đ
Máy hủy giấy EBA- 1120S
4,570,000đ

HSM

Máy hủy giấy HSM SECURIO AF150

Máy hủy giấy HSM SECURIO AF150

18,650,000đ
Máy hủy giấy HSM SECURIO AF150
18,650,000đ
Máy hủy giấy HSM SECURIO P36i

Máy hủy giấy HSM SECURIO P36i

63,270,000đ
Máy hủy giấy HSM SECURIO P36i
63,270,000đ
Máy hủy giấy HSM SECURIO B35

Máy hủy giấy HSM SECURIO B35

35,150,000đ
Máy hủy giấy HSM SECURIO B35
35,150,000đ
Máy hủy giấy HSM SECURIO B34

Máy hủy giấy HSM SECURIO B34

30,190,000đ
Máy hủy giấy HSM SECURIO B34
30,190,000đ
Máy hủy tài liệu HSM SECURIO B32

Máy hủy tài liệu HSM SECURIO B32

23,370,000đ
Máy hủy tài liệu HSM SECURIO B32
23,370,000đ
Máy hủy giấy HSM SECURIO B24

Máy hủy giấy HSM SECURIO B24

17,950,000đ
Máy hủy giấy HSM SECURIO B24
17,950,000đ
Máy hủy giấy HSM SECURIO B22

Máy hủy giấy HSM SECURIO B22

17,590,000đ
Máy hủy giấy HSM SECURIO B22
17,590,000đ
Máy hủy giấy HSM SECURIO C18

Máy hủy giấy HSM SECURIO C18

9,750,000đ
Máy hủy giấy HSM SECURIO C18
9,750,000đ
Máy hủy giấy HSM SECURIO C14

Máy hủy giấy HSM SECURIO C14

5,670,000đ
Máy hủy giấy HSM SECURIO C14
5,670,000đ
Máy hủy giấy HSM Shredstar S10

Máy hủy giấy HSM Shredstar S10

2,950,000đ
Máy hủy giấy HSM Shredstar S10
2,950,000đ

DINO

Máy hủy giấy DINO GRAND

Máy hủy giấy DINO GRAND

7,850,000đ
Máy hủy giấy DINO GRAND
7,850,000đ
Máy hủy giấy DINO PLUS

Máy hủy giấy DINO PLUS

6,350,000đ
Máy hủy giấy DINO PLUS
6,350,000đ
Máy hủy giấy DINO DELUXE

Máy hủy giấy DINO DELUXE

5,250,000đ
Máy hủy giấy DINO DELUXE
5,250,000đ
Máy hủy giấy DINO SUPER STAR

Máy hủy giấy DINO SUPER STAR

3,690,000đ
Máy hủy giấy DINO SUPER STAR
3,690,000đ
Máy hủy tài liệu DINO STAR

Máy hủy tài liệu DINO STAR

2,860,000đ
Máy hủy tài liệu DINO STAR
2,860,000đ

GBC

GBC ShredMaster 22SM ( New 2015)

GBC ShredMaster 22SM ( New 2015)

6,650,000đ
GBC ShredMaster 22SM ( New 2015)
6,650,000đ
Máy hủy giấy swinglines C30 - 36

Máy hủy giấy swinglines C30 - 36

43,840,000đ
Máy hủy giấy swinglines C30 - 36
43,840,000đ
Máy hủy giấy GBC-RDS 2250

Máy hủy giấy GBC-RDS 2250

13,640,000đ
Máy hủy giấy GBC-RDS 2250
13,640,000đ
GBC ShredMaster PRO 66C - Đặt hàng

GBC ShredMaster PRO 66C - Đặt hàng

20,150,000đ
GBC ShredMaster PRO 66C - Đặt hàng
20,150,000đ
Máy hủy giấy GBC ShredMaster PRO 64C

Máy hủy giấy GBC ShredMaster PRO 64C

16,860,000đ
Máy hủy giấy GBC ShredMaster PRO 64C
16,860,000đ
Máy hủy giấy GBC Auto+ 130X

Máy hủy giấy GBC Auto+ 130X

8,200,000đ
Máy hủy giấy GBC Auto+ 130X
8,200,000đ
Máy hủy giấy GBC ShredMaster 31SX

Máy hủy giấy GBC ShredMaster 31SX

8,300,000đ
Máy hủy giấy GBC ShredMaster 31SX
8,300,000đ
Máy hủy giấy GBC DUO

Máy hủy giấy GBC DUO

3,150,000đ
Máy hủy giấy GBC DUO
3,150,000đ
Máy hủy giấy GBC-Alpha Confetti

Máy hủy giấy GBC-Alpha Confetti

1,680,000đ
Máy hủy giấy GBC-Alpha Confetti
1,680,000đ

Nikatei

Nikatei PS-900C

Nikatei PS-900C

23,980,000đ
Nikatei PS-900C
23,980,000đ
Nikatei PS-850C

Nikatei PS-850C

22,550,000đ
Nikatei PS-850C
22,550,000đ
Nikatei PS-780C

Nikatei PS-780C

4,290,000đ
Nikatei PS-780C
4,290,000đ
Nikatei  PS-2000S

Nikatei PS-2000S

18,920,000đ
Nikatei PS-2000S
18,920,000đ
Nikatei PS-2000M

Nikatei PS-2000M

21,120,000đ
Nikatei PS-2000M
21,120,000đ
Nikatei PS-2000C

Nikatei PS-2000C

20,050,000đ
Nikatei PS-2000C
20,050,000đ
Nikatei PS-720C

Nikatei PS-720C

3,740,000đ
Nikatei PS-720C
3,740,000đ
Nikatei PS-400C

Nikatei PS-400C

2,310,000đ
Nikatei PS-400C
2,310,000đ

ZIBA

LBA P-22CD

LBA P-22CD

16,100,000đ
LBA P-22CD
16,100,000đ
LBA P-13CD

LBA P-13CD

6,510,000đ
LBA P-13CD
6,510,000đ
LBA H-8CD

LBA H-8CD

3,970,000đ
LBA H-8CD
3,970,000đ
ZIBA PC-417CD

ZIBA PC-417CD

9,400,000đ
ZIBA PC-417CD
9,400,000đ
ZIBA PC-415CD

ZIBA PC-415CD

8,050,000đ
ZIBA PC-415CD
8,050,000đ
ZIBA PC-410CD

ZIBA PC-410CD

6,980,000đ
ZIBA PC-410CD
6,980,000đ
ZIBA HC-52

ZIBA HC-52

4,900,000đ
ZIBA HC-52
4,900,000đ
ZIBA HS-38

ZIBA HS-38

4,670,000đ
ZIBA HS-38
4,670,000đ
ZIBA HC-38

ZIBA HC-38

3,400,000đ
ZIBA HC-38
3,400,000đ
ZIBA HC-27

ZIBA HC-27

2,590,000đ
ZIBA HC-27
2,590,000đ

BOSSER

MÁY HỦY GIẤY BOSSER 220X

MÁY HỦY GIẤY BOSSER 220X

4,800,000đ
MÁY HỦY GIẤY BOSSER 220X
4,800,000đ
Hỗ trợ trực tuyến