Đầu đọc thẻ - vân tay gigata

ĐẦU ĐỌC VÂN TAY GIGATA ZK4800

ĐẦU ĐỌC VÂN TAY GIGATA ZK4800

1,140,000đ
ĐẦU ĐỌC VÂN TAY GIGATA ZK4800
1,140,000đ
ĐẦU ĐỌC THẺ GIGATA CR10MW

ĐẦU ĐỌC THẺ GIGATA CR10MW

1,620,000đ
ĐẦU ĐỌC THẺ GIGATA CR10MW
1,620,000đ
ĐẦU ĐỌC THẺ GIGATA CR10M

ĐẦU ĐỌC THẺ GIGATA CR10M

840,000đ
ĐẦU ĐỌC THẺ GIGATA CR10M
840,000đ
ĐẦU ĐỌC THẺ GIGATA CR10E

ĐẦU ĐỌC THẺ GIGATA CR10E

1,370,000đ
ĐẦU ĐỌC THẺ GIGATA CR10E
1,370,000đ

Đầu đọc Vân tay + Thẻ Mita

Đầu đọc phụ bằng vân tay MITA SR-900

Đầu đọc phụ bằng vân tay MITA SR-900

2,150,000đ
Đầu đọc phụ bằng vân tay MITA SR-900
2,150,000đ

Thẻ giấy

không có sản phẩm phù hợp

Vân tay + thẻ cảm ứng

MÁY CHẤM CÔNG KIỂM SOÁT CỬA KHUÔN MẶT RONALD JACK FA-210

MÁY CHẤM CÔNG KIỂM SOÁT CỬA KHUÔN MẶT RONALD JACK FA-210

4,620,000đ
MÁY CHẤM CÔNG KIỂM SOÁT CỬA KHUÔN MẶT RONALD JACK FA-210
4,620,000đ
SC405_ Chấm công + Kiểm soát cửa _ Thẻ

SC405_ Chấm công + Kiểm soát cửa _ Thẻ

3,350,000đ
SC405_ Chấm công + Kiểm soát cửa _ Thẻ
3,350,000đ
DG-100  Chấm công Vân tay + Thẻ

DG-100 Chấm công Vân tay + Thẻ

3,450,000đ
DG-100 Chấm công Vân tay + Thẻ
3,450,000đ
Iface 400 _ Chấm công Khuôn mặt + Vân tay

Iface 400 _ Chấm công Khuôn mặt + Vân tay

7,670,000đ
Iface 400 _ Chấm công Khuôn mặt + Vân tay
7,670,000đ
S400 _ Chấm công _ Thẻ

S400 _ Chấm công _ Thẻ

3,100,000đ
S400 _ Chấm công _ Thẻ
3,100,000đ
F708 _ Chấm công và kiểm soát cửa _ Vân tay

F708 _ Chấm công và kiểm soát cửa _ Vân tay

4,400,000đ
F708 _ Chấm công và kiểm soát cửa _ Vân tay
4,400,000đ
SC-103 _ Thẻ cảm ứng + Kiểm soát cửa

SC-103 _ Thẻ cảm ứng + Kiểm soát cửa

2,850,000đ
SC-103 _ Thẻ cảm ứng + Kiểm soát cửa
2,850,000đ
909 _ Chấm công + kiểm soát cửa _Thẻ

909 _ Chấm công + kiểm soát cửa _Thẻ

3,190,000đ
909 _ Chấm công + kiểm soát cửa _Thẻ
3,190,000đ
TFT 900 _ Chấm công + kiểm soát cửa_Vân tay + Thẻ

TFT 900 _ Chấm công + kiểm soát cửa_Vân tay + Thẻ

10,450,000đ
TFT 900 _ Chấm công + kiểm soát cửa_Vân tay + Thẻ
10,450,000đ
X628 Pro _ Vân tay + Thẻ cảm ứng

X628 Pro _ Vân tay + Thẻ cảm ứng

3,100,000đ
X628 Pro _ Vân tay + Thẻ cảm ứng
3,100,000đ
MITA 9000 _ Chấm công _Thẻ

MITA 9000 _ Chấm công _Thẻ

3,350,000đ
MITA 9000 _ Chấm công _Thẻ
3,350,000đ
S550 _ Thẻ cảm ứng

S550 _ Thẻ cảm ứng

3,350,000đ
S550 _ Thẻ cảm ứng
3,350,000đ
Hỗ trợ trực tuyến