KBVision

5 in 1(HDCVI, HDTVI, AHD, IP, Analog) 32 kênh - KH-8832H1

5 in 1(HDCVI, HDTVI, AHD, IP, Analog) 32 kênh - KH-8832H1

28,660,000đ
5 in 1(HDCVI, HDTVI, AHD, IP, Analog) 32 kênh - KH-8832H1
28,660,000đ
5 in 1(HDCVI, HDTVI, AHD, IP, Analog) 32 kênh - KH-8232H1

5 in 1(HDCVI, HDTVI, AHD, IP, Analog) 32 kênh - KH-8232H1

11,390,000đ
5 in 1(HDCVI, HDTVI, AHD, IP, Analog) 32 kênh - KH-8232H1
11,390,000đ
5 in 1(HDCVI, HDTVI, AHD, IP, Analog) (16 + 8) kênh IP - KH-8216H1

5 in 1(HDCVI, HDTVI, AHD, IP, Analog) (16 + 8) kênh IP - KH-8216H1

6,490,000đ
5 in 1(HDCVI, HDTVI, AHD, IP, Analog) (16 + 8) kênh IP - KH-8216H1
6,490,000đ
5 in 1(HDCVI, HDTVI, AHD, IP, Analog) 16 kênh - KH-8108H1

5 in 1(HDCVI, HDTVI, AHD, IP, Analog) 16 kênh - KH-8108H1

3,520,000đ
5 in 1(HDCVI, HDTVI, AHD, IP, Analog) 16 kênh - KH-8108H1
3,520,000đ
5 in 1(HDCVI, HDTVI, AHD, IP, Analog) 8 kênh - KH-8104H1

5 in 1(HDCVI, HDTVI, AHD, IP, Analog) 8 kênh - KH-8104H1

2,260,000đ
5 in 1(HDCVI, HDTVI, AHD, IP, Analog) 8 kênh - KH-8104H1
2,260,000đ

Hikvison

Accusence 3MP 4/8/16 - iDS-7208HUHI-K2/4S

Accusence 3MP 4/8/16 - iDS-7208HUHI-K2/4S

5,200,000đ
Accusence 3MP 4/8/16 - iDS-7208HUHI-K2/4S
5,200,000đ
Accusence 3MP 4/8/16 - iDS-7208HQHI-K1/4S

Accusence 3MP 4/8/16 - iDS-7208HQHI-K1/4S

3,190,000đ
Accusence 3MP 4/8/16 - iDS-7208HQHI-K1/4S
3,190,000đ
Đầu ghi hình 24/32 - DS-7324HGHI-SH (Dòng cao cấp)

Đầu ghi hình 24/32 - DS-7324HGHI-SH (Dòng cao cấp)

12,800,000đ
Đầu ghi hình 24/32 - DS-7324HGHI-SH (Dòng cao cấp)
12,800,000đ
Đầu ghi hình 08 - DS-7616HUHI-F2/N (Vỏ sắt)

Đầu ghi hình 08 - DS-7616HUHI-F2/N (Vỏ sắt)

7,805,000đ
Đầu ghi hình 08 - DS-7616HUHI-F2/N (Vỏ sắt)
7,805,000đ
Đầu ghi hình 08 - DS-7608HUHI-F2/N (Vỏ sắt)

Đầu ghi hình 08 - DS-7608HUHI-F2/N (Vỏ sắt)

4,970,000đ
Đầu ghi hình 08 - DS-7608HUHI-F2/N (Vỏ sắt)
4,970,000đ
Đầu ghi hình 04/08/16 - DS-7216HQHI-K2/P (Vỏ sắt)

Đầu ghi hình 04/08/16 - DS-7216HQHI-K2/P (Vỏ sắt)

6,580,000đ
Đầu ghi hình 04/08/16 - DS-7216HQHI-K2/P (Vỏ sắt)
6,580,000đ
Đầu ghi hình 04/08/16 - DS-7216HUHI-K2 (Vỏ sắt)

Đầu ghi hình 04/08/16 - DS-7216HUHI-K2 (Vỏ sắt)

8,180,000đ
Đầu ghi hình 04/08/16 - DS-7216HUHI-K2 (Vỏ sắt)
8,180,000đ
Đầu ghi hình 04/08/16 - DS-7208HUHI-K2 (Vỏ sắt)

Đầu ghi hình 04/08/16 - DS-7208HUHI-K2 (Vỏ sắt)

4,390,000đ
Đầu ghi hình 04/08/16 - DS-7208HUHI-K2 (Vỏ sắt)
4,390,000đ
Đầu ghi hình 04/08/16 - DS-7204HUHI-K2 (Vỏ sắt)

Đầu ghi hình 04/08/16 - DS-7204HUHI-K2 (Vỏ sắt)

2,950,000đ
Đầu ghi hình 04/08/16 - DS-7204HUHI-K2 (Vỏ sắt)
2,950,000đ
Đầu ghi hình 04/08/16 - DS-7208HUHI-K1 (Vỏ sắt)

Đầu ghi hình 04/08/16 - DS-7208HUHI-K1 (Vỏ sắt)

4,110,000đ
Đầu ghi hình 04/08/16 - DS-7208HUHI-K1 (Vỏ sắt)
4,110,000đ
Đầu ghi hình 04/08/16 - DS-7204HUHI-K1(Vỏ sắt)

Đầu ghi hình 04/08/16 - DS-7204HUHI-K1(Vỏ sắt)

2,660,000đ
Đầu ghi hình 04/08/16 - DS-7204HUHI-K1(Vỏ sắt)
2,660,000đ
Đầu ghi hình 04/08/16 - DS-7216HUHI-K2 (Vỏ sắt)

Đầu ghi hình 04/08/16 - DS-7216HUHI-K2 (Vỏ sắt)

6,570,000đ
Đầu ghi hình 04/08/16 - DS-7216HUHI-K2 (Vỏ sắt)
6,570,000đ

AVtech

Đầu ghi hình IP 16 kênh - DGH2116 (EU)

Đầu ghi hình IP 16 kênh - DGH2116 (EU)

7,890,000đ
Đầu ghi hình IP 16 kênh - DGH2116 (EU)
7,890,000đ
Đầu ghi hình IP 8 kênh - DGH1109 (EU)

Đầu ghi hình IP 8 kênh - DGH1109 (EU)

4,900,000đ
Đầu ghi hình IP 8 kênh - DGH1109 (EU)
4,900,000đ
Đầu ghi hình IP 4 kênh - DGH1104 (EU)

Đầu ghi hình IP 4 kênh - DGH1104 (EU)

3,470,000đ
Đầu ghi hình IP 4 kênh - DGH1104 (EU)
3,470,000đ
Đầu ghi hình IP 36 kênh - DGH8536 L

Đầu ghi hình IP 36 kênh - DGH8536 L

16,000,000đ
Đầu ghi hình IP 36 kênh - DGH8536 L
16,000,000đ
Đầu ghi hình IP 36 kênh - DGH8536

Đầu ghi hình IP 36 kênh - DGH8536

18,750,000đ
Đầu ghi hình IP 36 kênh - DGH8536
18,750,000đ
Đầu ghi hình IP 36 kênh - AVH8536

Đầu ghi hình IP 36 kênh - AVH8536

21,300,000đ
Đầu ghi hình IP 36 kênh - AVH8536
21,300,000đ
Đầu ghi hình IP 16 kênh - AVH8516

Đầu ghi hình IP 16 kênh - AVH8516

13,710,000đ
Đầu ghi hình IP 16 kênh - AVH8516
13,710,000đ
Đầu ghi hình IP 16 kênh - AVH517

Đầu ghi hình IP 16 kênh - AVH517

11,650,000đ
Đầu ghi hình IP 16 kênh - AVH517
11,650,000đ
Đầu ghi hình IP 16 kênh - AVH2116 (EU)

Đầu ghi hình IP 16 kênh - AVH2116 (EU)

9,110,000đ
Đầu ghi hình IP 16 kênh - AVH2116 (EU)
9,110,000đ
Đầu ghi hình IP 9 kênh - AVH1109(EU)

Đầu ghi hình IP 9 kênh - AVH1109(EU)

5,550,000đ
Đầu ghi hình IP 9 kênh - AVH1109(EU)
5,550,000đ
Đầu ghi hình IP 4 kênh - AVH1104(EU)

Đầu ghi hình IP 4 kênh - AVH1104(EU)

4,560,000đ
Đầu ghi hình IP 4 kênh - AVH1104(EU)
4,560,000đ
Đầu ghi hình 16 kênh - AVZ8136

Đầu ghi hình 16 kênh - AVZ8136

20,320,000đ
Đầu ghi hình 16 kênh - AVZ8136
20,320,000đ
Hỗ trợ trực tuyến