Icom

U80

U80

1,640,000đ
U80
1,640,000đ
U80

U80

1,710,000đ
U80
1,710,000đ
V80e

V80e

1,640,000đ
V80e
1,640,000đ
Icom V8

Icom V8

1,580,000đ
Icom V8
1,580,000đ
IC 280

IC 280

1,090,000đ
IC 280
1,090,000đ

Kenwood

TK 510

TK 510

1,150,000đ
TK 510
1,150,000đ
TK 588

TK 588

1,580,000đ
TK 588
1,580,000đ
TK-307

TK-307

970,000đ
TK-307
970,000đ
TK-3000/2000/TKP 701

TK-3000/2000/TKP 701

1,150,000đ
TK-3000/2000/TKP 701
1,150,000đ
TK-U100

TK-U100

1,210,000đ
TK-U100
1,210,000đ
TK-720

TK-720

970,000đ
TK-720
970,000đ
TK-3290

TK-3290

910,000đ
TK-3290
910,000đ
TK-3206

TK-3206

990,000đ
TK-3206
990,000đ
TK 3298

TK 3298

1,090,000đ
TK 3298
1,090,000đ
TK-3107/2107

TK-3107/2107

990,000đ
TK-3107/2107
990,000đ
TK-3207/ TK 2207

TK-3207/ TK 2207

990,000đ
TK-3207/ TK 2207
990,000đ
MT 309

MT 309

520,000đ
MT 309
520,000đ

Motorola

GP 799 PLUS

GP 799 PLUS

1,710,000đ
GP 799 PLUS
1,710,000đ
SMP 418 Loại 2

SMP 418 Loại 2

1,030,000đ
SMP 418 Loại 2
1,030,000đ
SMP 418 Loại 1

SMP 418 Loại 1

1,280,000đ
SMP 418 Loại 1
1,280,000đ
GP 1300/GP 988

GP 1300/GP 988

970,000đ
GP 1300/GP 988
970,000đ
GP 900 PLUS

GP 900 PLUS

1,350,000đ
GP 900 PLUS
1,350,000đ
GP 328 PLUS

GP 328 PLUS

910,000đ
GP 328 PLUS
910,000đ
GP 3688

GP 3688

970,000đ
GP 3688
970,000đ
GP 368 PLUS

GP 368 PLUS

1,150,000đ
GP 368 PLUS
1,150,000đ
GP 728

GP 728

910,000đ
GP 728
910,000đ
TK 309

TK 309

850,000đ
TK 309
850,000đ
CP 1360 Chống Nước

CP 1360 Chống Nước

1,850,000đ
CP 1360 Chống Nước
1,850,000đ
CP 688

CP 688

970,000đ
CP 688
970,000đ

Disola

DS 4500

DS 4500

1,710,000đ
DS 4500
1,710,000đ
DS 1700

DS 1700

970,000đ
DS 1700
970,000đ
DS 2500

DS 2500

1,210,000đ
DS 2500
1,210,000đ
DS 1500

DS 1500

970,000đ
DS 1500
970,000đ
DS 2800

DS 2800

1,350,000đ
DS 2800
1,350,000đ

iwalkie

3G HJ 3600

3G HJ 3600

3,100,000đ
3G HJ 3600
3,100,000đ

Calarigo

418

418

1,210,000đ
418
1,210,000đ
Hỗ trợ trực tuyến